Britta äger skog på distans

I takt med en ökande urbanisering växer gruppen distansskogsägare.

Britta Unander-Scharin äger skog i Sävar men bor i Stockholm. I takt med en ökande urbanisering växer gruppen av skogsägare som bor långt från sina fastigheter. Detta har Norra tagit fasta på och satsar nu på att ge bättre service till denna mer eller mindre åsidosatta grupp.

04:34     2015-05-28    

Relaterade filmer