Forskning stödjer framtidssatsningar

Framtidens medlemskår påverkar skogsägarföreningarna.

Vilka utmaningar väntar skogsägarföreningarna de kommande åren? Och hur ser ett framtida medlemskap ut? I en ny doktorsavhandling undersöker Thomas Kronholm hur en skogsägarkår under förändring påverkar föreningen.

07:40     2016-05-04    

Relaterade filmer