Ett viktigt samtal för framtiden

Skogen, maten och inflyttningen till städerna diskuterades under en måltid.

Genom historien har stora frågor ofta dryftats när människor suttit ned kring en måltid. Under Umeå Smakfestival samlades samhällsdebattörer och representanter för de gröna näringarna runt ett dukat bord för ett samtal om skogen, maten och landsbygdens framtid. Norras vd Pär Lärkeryd menade att en levande landsbygd kräver en mer jämställd arbetsmarknad. Dessutom måste det till en omfördelning av skatteintäkterna.

02:47     2015-09-18    

Relaterade filmer