Ett dråpslag mot landsbygden

Kilometerskatten inte i linje med regeringens nya landsbygdsstrategi.

Blir den föreslagna kilometerskatten verklighet får vi olönsamma skogszoner i stora delar av inlandet. En skatt på avstånd slår inte bara undan benen för de norrländska skogsägarna utan även för regeringens nya landsbygdsstrategi.

03:57     2017-02-01    

Relaterade filmer