Dags att bekänna färg

Många skogsägare upplever att myndighetsutövning gör det omöjligt att förfoga över den egna egendomen.

Kritiken handlar om att nuvarande lagar är svårtolkade och inte fungerar, och att staten därför berövar medborgare på sina rättigheter. Norras vd Pär Lärkeryd anser att i valtider är det dags för våra politiker att bekänna färg i frågan och ta sitt ansvar.

03:18     2018-08-20    

Relaterade filmer