Samhälle

Dags att bekänna färg

Många skogsägare upplever att myndighetsutövning gör det omöjligt att förfoga över den egna egendomen.