Projekt för ökad miljöhänsyn

Norra tar ytterligare ett steg för att förbättra miljöhänsynen.

Norra Skogsägarna bedriver just nu en stor utbildningssatsning riktad till fälttjänstepersoner och entreprenörer. Avsikten är att minska körskador och öka produktiviteten i skogen genom bättre planering och effektivare arbetssätt. Norra Skogsägarna tar därmed ytterligare ett steg för att åstadkomma bättre miljöhänsyn i skogen.

04:55     2013-10-08    

Relaterade filmer