Hållbart skogsbruk

En film från SLU om den svenska skogsbruksmodellen.

En film från SLU om den svenska skogsbruksmodellen. Filmen togs ursprungligen fram för en internationell publik på FN-konferensen i Rio de Janeiro (Rio+20).

12:50     2012-10-24     Extern produktion    

Relaterade filmer