Framtidens biosamhälle

Norra medverkar i projektet Skog, Klimat och Miljö.

Projektet Skog, Klimat och Miljö, drivs av Länsstyrelsen Västerbotten tillsammans med parterna Umeå kommun, Sveaskog, Norra skogsägarna och SLU. Projektets syfte är att överföra kunskap om kretsloppssystem anpassade för att förbättra klimatet och miljön. Detta genom att trygga framtida tillgång på förnybara naturresurser genom att sköta skogen bättre, hushålla med biomassan och öka kretsloppstänkandet för att forma framtidens Biosamhälle.

06:26     2014-06-24     Extern produktion    

Relaterade filmer