Det aktiva skogsbrukets klimatnytta

Skogen som förnybar resurs har en central roll i den pågående klimatomställningen.

Att aktivt använda skogen för att ersätta fossila råvaror med förnybar skogsråvara är en av de viktigaste åtgärderna för att motverka den globala uppvärmningen. Hur det hela hänger ihop hoppas vi att du får svar på i den här filmen.

4:10     2018-06-25    

Relaterade filmer