Med fokus på medlemsfrågor

Fortlevnad och tillväxt hänger ihop med förmågan att hela tiden förändras.

En skogsägarförenings fortlevnad och tillväxt hänger ihop med förmågan att hela tiden utvecklas och förändras utifrån medlemmarnas behov. För att kunna stödja och utveckla Norra Skogsägarnas 17 000 starka medlemskår har därför en helt ny medlemsavdelning skapats.

    2017-03-31    

Relaterade filmer