Studenter tar motorsågskörkort

En lärorik dag då jägmästarstudenter tar motorsågskörkort nivå A.

Tillsammans med Norras säkerhetsombud Svarte Swartling fick en grupp jägmästarstudenter en intressant och lärorik dag när de tog motorsågskörkort nivå A. Studenterna fick lära sig om skötsel av sågen och de färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt kunna använda motorsågen vid enklare sågarbeten som kapning av stock, stamkvistning och fällning av mindre träd.

04:59     2015-01-13    

Relaterade filmer