Mångmiljoninvestering i Piteå

Smurfit Kappa investerar 300 miljoner kronor i kraftlinerbruket i Piteå.

Smurfit Kappa gör en mångmiljoninvestering i kraftlinerbruket i Piteå. Ny utrustning i renseriets barrlinje innebär att företaget kommer att fördubbla den egna flisproduktionen till 300 kubikmeter i timmen. Virkeschefen Stefan Merum menar att framtiden för Piteås största privata arbetsgivare nu säkras en lång tid framöver.

02:52     2015-11-02    

Relaterade filmer