Dom om skogens värde avgör deras framtid

Hanna och Albin Holmbergs fjällnära skog får inte avverkas. Nu har de stämt staten för att få rätt till ersättning.

Skog
Samhälle
Livstil
Miljö
Industri
Medlem

Kategorier

Industri

Livstil

Miljö

Medlem

Samhälle

Skog